KATEGORIJA: Novosti | 11.11.2014

PROTOKOL O SARADNJI: “Vrijedan i važan projekat za djecu Livna”

U Livnu je u utorak u sklopu UN Trust Fund for Human Security (TFHS) projekta potpisan Protokol o saradnji u oblasti unaprjeđenja ranog rasta i razvoja djece na području ove općine.

Protokol su potpisali zamjenica predstavnika UNICEF-a u BiH Ana Riatti, načelnik Općine Livno Luka Čelan, direktorica Doma zdravlja Livno dr. Ljiljana Mladina, direktorica Dječijeg vrtića Pčelica Dražena Vrgoč, direktorica Centra za socijalni rad Marija Maganjić, te Goran Čeko i Jako Vidović, direktori osnovnih škola ‘Ivan Goran Kovačić’ i ‘Fra Lovro Karaula’.

„Radi se o jednom vrijednom i važnom projektu za djecu naše općine. Mi ćemo u narednom periodu učiniti sve što je u našoj moći i nadležnosti općine te ćemo biti maksimalno angažirani kako bi se projekat uspješno realizirao“, kazao je načelnik Općine Livno Luka Čelan tokom potpisivanje protokola koji je potpisan u skladu sa Strateškim planom FBiH za unaorijeđenje ranog rasta i razvoja djece od 2013.-2017. i sa potpisanim Protokolom za Hercegbosansku županiju.

Zamjenica predstavnika UNICEF-a BiH Ana Riatti isakla je da je Livno prva općina u ovom kantonu koja je potpisala protokol, te izrazila nadu da će primjer slijediti i druge općine.

„Podrška uspostavi patronažnih usluga za porodilje, djecu i obitelji sa djecom, rana detekcija i intervencija, imunizacija, promocija odgovornog roditeljstva i  podrška programu predškolskog odgoja  neke su od osnovni h stavki koje će UNICEF kroz obaveze iz Protokola podržati“, kazala je prilikom potpisivanja Ana Riatti dodajući kako UNICEF iskustva, dobre prakse, znanje i resurse primjenjuje u BiH na lokalnom nivou.

Direktorica Doma zdravlja Livno Ljiljana Mladina istakla je kako će kadar ove zdravstvene ustanove biti stavljen na raspolaganje Centru za rani rast i razvoj koji se uspostavlja, i čije će jedna od bitnih komponenti biti upravo patronažna služba koja je već počela s radom.

„Naš Dom zdravlja označen je i kao centralna zdravstvena ustanova za koordinaciju provođenja Protokola na nivou Županije, potpisali smo vć i protokole o suradnji sa Centrom za socijalni rad i vrtićem, a s ovim Protokolom zaokružujemo jednu bitbnou cjelinu“, kazala je Ljiljana Mladen.

Branka Batulović iz Centra za socijalni rad potcrtala je važnost rane detekcije koja će biti pojačana kroz usluge Centra za rani rast i razvoj.

„Mi sada kroz kategoruzaciju djece možemo vidjeti koliko se u nekim slučajevima zakasnilo i koliko se da su određene poteškoće na vrijeme bile uočene moglo ranije uraditi“, kazala je.

Servisi za rani rast i razvoj djeteta funkcioniraju na temelju međusektorske saradnje, što podrazumijeva saradnju svih sektora dječije zaštite, posebno sektora obrazovanja i zdravstva kako bi se osnažila i unaprijedila zaštita djece i porodica s djecom.