KATEGORIJA: Najbolji početak za svako dijete , Novosti | 11.01.2017

PRVI TRENUCI SU VAŽNI: UNICEF danas pokreće kampanju #EarlyMomentsMatter

UNICEF je danas pokrenuo kampanju #EarlyMomentsMatter (#PrviTrenuciSuVazni) uz podršku LEGO fondacije, kako bi se skrenula pažnja na važnost prvih 1000 dana u životu djeteta i na utjecaj ranih iskustava na razvoj mozga.
Tokom ove kritične faze prilika, ćelije mozga stvaraju do 1000 novih poveznica svake sekunde – što je brzina koja se ne ponavlja nikad više u životu. Ove poveznice doprinose funkcionisanju mozga i učenju, i postavljaju temelje budućeg zdravlja i sreće. Nedostatak brige i pažnje, što uključuje adekvatnu ishranu, stimulaciju, ljubav i zaštitu od stresa i nasilja – može usporiti razvoj ovih ključnih poveznica.
Kampanja počinje sa #EatPlayLove (#JediIgrajVoli) – digitalna i štampana inicijativa usmjerena roditeljima i starateljima koja približava naučne činjenice o razvoju bebinog mozga. Materijali kampanje objašnjavaju nauku na jednostavan i zanimljiv način kako bi ohtabrili roditelje i staratelje da na najbolji način iskoriste ovu jedinstvenu priliku da svojoj djeci osiguraju najbolji početak u životu.
Angažujući porodice, inicijativa takođe teži da poveća tražnju za kvalitetnim i dostupnim uslugama podrđke ranom rastu i razvoju i da pozove nadležne vlasti da investiraju i programme namijenjene najranjivijoj djeci.
Prema najnovijoj seriji naučnih članaka časopisa The Lancet, skoro 250 miliona djece u zemljama u razvoj su pod rizikom slabijeg razvoja zbog poremećaja u rastu i siromaštvu. Ipak potrebe za intenzivnijim investicijama i aktivnostima u rani rast i razvoj nije ogrančena samo na nerazvijene zemlje. UNICEF procjenjuje da još milioni djece provode najvažnije razvojne godine rastući u nestimulativnom i nesigurnom okruženju, što pod rizik stavlja njihov kognitivni, društveni i emotivni razvoj.
Investicija u rano djetinjstvo je jedan od najefikasnijih načina da se poveća sposobnost svakog djeteta da dostigne svoj puni potencijal – povećavajući njihovu sposobnost da uče u školi i, kasnije, ostvare bolje prihode kao odrasli. Ovo je posebno važno za djecu koja odrastaju u siromaštvu. Jedna dvadesetogodišnja studija pokazala je da su djeca koja su pohađala kvalitetnim programima ranog razvoja u prvim godinama ostvarila za 25% bolje prihode kao odrasli negó nihovi vršnjaci koji nisu imali pristup ovim programima.

unicef-early1

Intervencije za rani razvoj, kao što su paket Briga za rani razvoj, koji uključuje obuku za patronažne timove za edukaciju porodica o važnosti igranja sa djecom na način koji stimulira njihov zdravi razvoj može koštati tek 0,5 dolara godišnje po osobi ako je kombinovan sa drugim zdravstvenim uslugama.
U Bosni i Hercegovini, UNICEF je omogućio razvoj strateških dokumenata iz oblasti ranog razvoja i finansijski i savjetodavno podržao uspostavu ili unapređenje usluga rane intervencije, posebno fokusiranih na najranjivije zajednice i porodice.

UNICEF poziva vlasti da povećaju investicije u rani razvoj, prošire zdravstvene i socijalne usluge koje se nude za djecu u prvim godinama života, i ojačaju usluge podrške roditeljima i starateljima.
Kampanja je dio UNICEF-ovog šireg programa podrške ranom rastu i razvoju, koji podržavaju H&M fondacija, Fondacija Conrad N. Hilton, ALEX AND ANI i Fondacija IKEA.