KATEGORIJA: Novosti | 13.03.2018

PUT KA KVALITETNOM UČENJU U BOSNI I HERCEGOVINI: “Radionica u pripremi PISA testiranja počela u Sarajevu”

Dvodnevna radionica u pripremi testiranja obrazovanog sistema kroz „Program za međunarodnu procjenu učenika (PISA) 2018: Put ka kvalitetnom učenju u Bosni i Hercegovini“ održana je u Sarajevu 13 i 14 marta 2018. Organizatori su UNICEF BiH i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH u partnerstvu sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Glavni ciljevi radionice bili su da učesnici saznaju europska iskustva sa PISA testiranjem i vrijednosti ovog testa za razvoj obrazovnih politika. PISA je međunarodno testiranje koje se vrši svake tri godine i ima za cilj procjenu obrazovnih sistema širom svijeta testiranjem znanja i vještina 15-godišnjih učenika. BiH će prvi put učestvovati u PISA testiranju 2018. godine, sa glavnim fokusom na čitalačkoj pismenosti, ali i na matematici i nauci. Rezultati PISA testiranja će pružiti naučne dokaze o tome koliko djeca u BiH zapravo uče i osvijetliti ključne aspekte kvaliteta osnovnog obrazovnog sistema u državi.

„Želimo istražiti kako PISA proces može pomoći u razvoju kvalitetnog obrazovanja u BiH. Svi znamo da trenutno nema pouzdanih podataka o kvaliteti i rezultatima obrazovanja u BiH,  a ovaj test predstavlja objektivnu i međunarodno uporedivu sliku i procjenu kvaliteta cijelog sistema osnovnog obrazovanja“ – izjavila je predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan.

Šefica Odsjeka za koordinaciju obrazovne politike u Sektoru za obrazovanje pri Ministarstvu civilnih poslova BiH, Daria Dujmović istakla je kako je za Bosnu i Hercegovinu ovo testiranje važno s jedne strane zbog mogućnosti komparacije sa drugim zemljama, te sudjelovanja u procesu stvaranja jedinstvenog evropskog obrazovnog područja. Ono što je bitno kod PISA testiranja jeste test funkcionalnih znanja, vještina i kompetencija šta to učenik može uraditi na kraju jednog obrazovnog ciklusa.“

Zamjenica direktorice Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH Alisa Ibraković u izjavi za medije objasnila je tehničke karakteristike testiranja. „PISA je najveće međunarodno istraživanje koje mjeri postignuća u obrazovanju, a po prvi put učestvuje i BiH. Do sada je u ovom istraživanju učestvovalo preko milion učenika širom svijeta. Ovim istraživanjem se dobijaju podaci koji na najbolji način mogu ponuditi zemljama učesnicama validne empirijske podatke o promjenama koje je potrebno uraditi za unaprjeđenje obrazovanja.“

Na radionici su učestvovali i srednjoškolci iz svih krajeva BiH. Maida i Timur imali su priliku da iz svoje perspektive naglase kakvo obrazovanje žele i koji su to problemi s kojim se susreću. Timur je izjavio da se nastava ne prilagođava potrebama učenika, te da učenici ne smiju postavljati pitanja ukoliko ih nešto zanima. „Mladi moraju ići van države kako bi razvili svoj puni potencijal.“ – kaže Timur. Maida ističe da  „današnji sistem obrazovanja nije prilagođen da svi pokažu ono u čemu su najbolji.“

Viša savjetnica za globalne odnose za obrazovanje i vještine u OECD-u Elizabeth Fordham, na otvaranju radionice naglasila je da je ovo dobra odluka Bosne i Hercegovine što je učesnica PISA testiranja te da će ovo otvoriti put da se razvija državna strategija i odrediti prioriteti za obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.

Naučni saradnik Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu  Boris Jokić govorio je o iskustvima Hrvatske u PISA testiranju. Naglasio da je Hrvatsko iskustvo od samih početaka pratilo skeptično mišljenje prema dobijenim pokazateljima, kako od strane politike, tako i od javnosti i struke. „Tek nakon četvrtog učešća u testiranju svi su spremni da prihvate pokazatelje i rade na keiranju politika da dođe do promjena u obrazovnom sistemu. Sve zemlje su prolazile kroz sličan proces. Najvažnije da ovi rezultati dovedu do neke promjene.“, kaže Jokić.

Učesnici radionice saglasili su se da Bosna i Hercegovina mora ulagati u razvoj vještina svog stanovništva da bi bila konkurentna u kontekstu EU, te je ovaj proces snažan pokazatelj političkog opredjeljenja Bosne i Hercegovine za unapređenje obrazovanja u cijeloj BiH.