KATEGORIJA: Mediji , Novosti | 17.06.2015

RADIONICA ‘DJEČIJE SIROMAŠTVO I MEDIJI’: “Obrazovanje je jedan od glavnih načina za razbijanje kruga siromaštva”

U Konjicu je 15. i 16. juna održana dvodnevna interaktivna radionica “Dječije siromaštvo i mediji”. Radionica je namijenjena novinarima, urednicima i stručnjacima iz sistema socijalne i dječije zaštite i ima za cilj razmjenu informacija, znanja i iskustava u vezi sa konceptom dječijeg siromaštva i njegovoj medijskoj slici.

Tokom radionice učesnici su mogli dobiti osnovne informacije o međunarodno prihvaćenim definicijama dječijeg siromaštva i ulozi medija u izvještavanju i zagovaranju zaštite prava i interesa djece.

Predstavnik UNICEF-a za BiH Ayman Abulaban istaknuo je kako je “obrazovanje jedan od načina razbijanja kruga siromaštva”:

“Nadam se da će na ovoj radionici biti govora o tome kako vi iz medija koji ostvaruju uticaj na mišljenje ljudi možete razgovarati o kvalitetu u obrazovanju i problemima koji djecu sprečavaju da u obrazovanju učestvuju. Razgovorom o tim temama može pomoći u razbijanju tog kruga siromaštva, i kroz otvoren dijalog moguće je doći do odgovora na pitanja koja je uloga donosilaca odluka, civilnog društva i nas kao pojedinaca. Nadam se da ćemo na kraju radionice doći do rješenja kako ovu temu koja je veoma bitna prezentirati i učiniti dovoljno atraktivnom kako bi se o njoj govorilo i pisalo u medijima”, kazao je Abulaban na otvaranju radionice.

Bila je ovo prilika i za komentare medijski eksponiranih slučajeva vezanih za statistike i manifestacije siromaštva i uskraćenosti u kojima su se pojavila djeca. Obrađene su i teme o etici u izvještavanju o pitanjima socijalne i dječije zaštite kao i uloga novinara, medija i javnosti.

U skladu sa zaključcima prethodnih sličnih skupova, dijalog između stručnjaka, predstavnika institucija, akademske zajednice i medijskih profesionalaca neophodan je preduslov za bolje informiranje javnosti i argumentovano zagovaranje najboljih politika i praksi za dobrobit djece u BiH.

Inicijator i organizator skupa je UNICEF u BiH u saradnji sa nadležnim institucijama.