KATEGORIJA: Ostalo | 06.11.2012

Radionica o društvenoj zaštiti i inkluziji djece na kantonalnom nivou: Zajedno, za svako dijete

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNICEF organizuju seriju radionica o integralnom pristupu  društvenoj zaštiti i inkluziji djece za predstavnike nadležnih kantonalnih mnistarstava i institucija. Prva radionica održana u Sarajevu 6.11. okupila je predstavnike Sarajevskog, Ze-Do i Bosansko-podrinjskog kantona.

Ciljevi ovih radionica su razmjena naučenih lekcija tokom implementacije Programa „Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije djece u BiH“ i ispitivanje modaliteta za primjenu naučenih lekcija  u svim kantonima u Federaciji.  Učesnici kroz diskusijupokušavaju pronaći najefikasnije načine kako bi uključili i kantonalne vlasti u promociju društvene zaštite i inkluzije, te kako bi se osigurala trajna međuresorna saradnja. Prezentacija inovativnih pristupa koji su već provedeni u odabranim lokacijama, biće baza za diskusiju i razmjenu preporuka.

„Želimo da vam prikažemo i približimo najbitnije rezultate projekta ‘Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije“ (SPIS) koji uz podršku UNICEF-a i Evropske unije uspješno provodimo u dest općina u Federaciji BiH, i da kroz primjenu sličnih metoda pomognemo županijskim institucijama koje daunaprijede ukupan kvalitet dječije zaštite“, kazao je Miroslav Muhar iz sektora za socijalnu zaštitu djece i obitelji u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na otvaranju radionice.

Zamjenica predstavnice UNICEF-a za BiH Anne-Claire Duffay na otvaranju je izrazila zadovoljstvo činjenicom da radionici prisustvuju predstavnici različitih sektora.

„To pokazuje vašu predanost i interés kada su u pitanju socijalna zaštita i inkluzija. Brojni su primjeri iz prakse tokom posljednjih godina koji govore koliko je potrebna međusektoralna saradnja kako ni jedno dijete ne bi bilo na bilo koji način isključeno. Sigurno i sami znate za neki primer iz vaše okoline gdje se djeca sa određenim poteškoćama osjećaju isključeno i cilj nam je da vam prenesemo pozitivne primjere iz realizacije SPIS-a u kojima su saradnjom svih predstavnika i aktera dječije zaštite identificirane ranjive skupine djece koja su nakon toga zajedničkom akcijom dobila adekvatnu podršku“, kazala je Anne-Claire Duffay.

Tokom radionice, UNICEF i partneri prezentiralii su okvirne politike vezane za rani rast i razvoj djece, te zaštitu djece bez roditeljskog staranja, kao i model institucionalizovanog treninga  za škole, kako bi se slični metodiprimijenili i na kantonalnom nivou.

Program  “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece” je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta. Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.

U realizaciji projekta učestvuju sva nadležna ministarstva, te brojni partneri iz nevladinog sektora i civilnog društva.