KATEGORIJA: Kanton X , Novosti | 19.03.2015

RADIONICA O VERBALNOJ KOMUNIKACIJI: “Za kvalitetno komuniciranje nije bitno samo da govorimo, bitno je i saslušati sagovornika”

Kako pravilno komunicirati, pravilno, razgovjetno i smisleno nešto reći, i još važnije za kvalitetnu komunikaciju – kako pravilno slušati sagovornika, imala su u srijedu djeca Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” na radionici na temu „Verbalna komunikacija i aktivno slušanje“.

Radionica je održana u sklopu aktivnosti “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” koju realizuje NVO Genesis Project iz Banjaluke u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji finansira UN Fond za ljudsku sigurnost, a implementiraju ga UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP).

“Šta je najbitnije u komunikaciji?”, upitao je na početku radionice Draško Stojčić iz ‘Genesisa’ grupu od 13 djevojčica i dječaka koji su učestvovali na radionici, a svi su uglas odgovorili:

“Govor!”

“Da, govor jeste bitan, bitno je da ono što želite nekome reći i prenijeti kažete razgovjetno, dovoljno glasno, ne prebrzo pa da ne može ‘uhvatiti’ šta ste htjeli reći, a ne ni presporo pa da ‘uspavate’ sagovornika. Ono što je posebno bitno za kvalitetnu komunikaciju jeste – slušanje!”, objašnjava vrijednoj grupi Draško, a Sandra Josović im dijeli prvi zanimljivi test za taj dan kroz koji će na njima zanimljiv i prihvatljiv način shvatiti koliko je slušanje bitan dio komunikacije, dok su u nastavku radionice uslijedile druge vježbe i razgovori u kojima su djeca aktivno učestvovala.

Radionica kojoj smo prisustvovali jedna je od nekoliko njih kroz koje se obrađuju brojne teme i na kojima učestvuju učenici iz Vijeća učenika OŠ „Ivan Goran Kovačić“. Aktivnost se realizira i u drugim školama Županije. Po završetku radionica, učenici koji prođu radionice i steknu određena znanja u školama će svojim vršnjacima prezentovati naučeno.

Opšti cilj aktivnosti “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ je promovisanje interkulturalnog dijaloga , inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom u Kantonu 10 jačanjem kapaciteta i razvojem odgovarajućih metoda kroz aktivno učestvovanje svih zainteresovanih – učenici, nastavnici i roditelji, kao i predstavnici Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10.