KATEGORIJA: Kanton X , Novosti | 19.03.2015

RADIONICA U LIVNU: “Međusobna podrška aktera dječije zaštite važna za rješavanje svih problema”

U Livnu je u srijedu održana radionica o uspostavljanju referala a slijedom potpisanog Protokola o unapređenju oblasti ranog rasta i razvoja za općinu Livno u okviru projekta “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u stabliziranju zajednica Kantona 10”.  

Radionici su prisustvovali službenici i stručnjaci iz oblasti dječije zaštite iz općina Livno i Tomislavgrad. Učesnici su imali priliku upoznati se sa strateškim dokumentima iz oblasti Ranog rasta i razvoja koji je bio u fokusu radionice, kao i upoznati se sa osnovima modela Socijalne zaštite i inkluzije (SZI model) s akcentom na referalni mehanizam kao odgovor za integrisani pristup u oblasti socijalne zaštite i inkluzije.

Referalni mehanizam zasniva se na participativnim metodima koji pružaju prilike za aktivno uključivanje pružaoca usluga i korisnika. Vladini organi, pružaoci usluga, civilno društvo i djeca i njihove porodice zajedno definišu probleme, preporuke i nalaze rješenja za probleme socioekonomske isključenosti.

Jako je važna međusobna podrška između svih vas i aktivna međusektorska saradnja za rješavanje svih problema koji se pojave u vašoj zajednici. Izgradnja međusobnog odnosa kao jakog partnerstva je među osnovnim komponentama uspješne realizacije”, kazao je u jednom od izlaganja na radionici Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravstva, član Radne skupine projekta.

Svrha SZI modela je obezbijediti niz programskih alata stručnim radnicima na svim nivoima vlasti i u različitim sektorima. Korištenjem SZI modela, stručni radnici moći će primijeniti holistički, multidisciplinarni i međusektorski pristup, pomoću kojeg će definirati prioritete, politike i resurse potrebne za realizaciju kvalitetnih usluga socijalne zaštite i inkluzije.

Radionica je realizirana u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji finansira UN Fond za ljudsku sigurnost a implementiraju ga UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP) u trajanju od 3 godine. Projekat teži primjeni koncepta ljudske sigurnosti sa posebnim osvrtom na potrebe povratničke populacije i socijalno ugroženih kategorija putem uspostave partnerskih odnosa s opštinama, kantonalnom vladom i organizacijama civilnog društva, s ciljem osiguranja lokalnog prihvatanja i podrške, te dugoročne održivosti projekta.