KATEGORIJA: Ostalo | 22.12.2011

Realizacija Akcionog plana – ključ uspjeha za problem maloljetničkog prijestupništva

U Tuzli je u organizaciji Biroa za ljudska prava održan okrugli stol na kojem je predstavljen „Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i primjenu alternativnih mjera u Općini Tuzla“.

Kadrovsko jačanje u svim institucijama koje se bave djecom u sukobu sa zakonom, obezbjeđivanje uslova da se svi kapaciteti namijenjeni mladima kao što su Dom mladih Općine Tuzla, Kuća plamena mira i drugi aktivnije uključe u programe prevencije maloljetničkog prijestupništva na nivou općine  samo su neki od ciljeva “Akcionog plana“

 

Na okruglom stolu prisutnima su se obratili zamjenik načelnika za razvoj poduzetništvo i društvene djelatnosti  u općini Tuzla Safet Husanović i  direktor  Disciplinskog centar za maloljetnike Mirza Dževdetbegović.

 

„Bitno je riješiti uzroke koji dovode do maloljetničkog prijestupništva. Posljedicama se bave oni koji su zaduženi za to, od sudstva do tužilaštva i tada je već na neki način kasno. Mislim da je najvažnije govoriti o uzrocima i njihovom eliminisanju i smanjenju na najmanju mjeru. U Akcionom planu imamo veoma dobre aktivnosti koje mogu omogućiti smanjenje uzroka. Povećanje aktivnosti svih aktera, umrežavanje i realizacija aktivnosti iz Akcionog plana je ključ uspjeha za problem maloljetničkog prijestupništva ˝, kazao je na okruglom stolu Husanović.

 

O primjeni alternativnih mjera u postupanju s maloljetnim prijestupnicima govorio je Mirza Dževdetbegović potcrtavši pozitivne aspekte Akcionog plana koji insistira na njihovoj intenzivnijoj primjeni.

 

„Analiza radne grupe je pokazala da se nedovoljno primjenjuju alternativne mjere, skoro nikako na području općine Tuzla i uopšte u Federaciji. mjere podrazumijevaju između ostalog, uključenje u rad za opšte dobro, izvinjenje oštećenom, poravnanje, medijacija i drugo. Neke od ovih mjera su do sada već primjenjivane, a naše Kantonalno tužilaštvo je jedan od pozitivnijih primjera u Federaciji i prednjači u broju izrečenih odgojnih preporuka“, kazao je Dževdetbegović.

 

Opsežan plan izradila je općinska/opštinska radna grupa projekta “Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“ koji podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF. Projekat se uz terensku podršku nevladinih organizacija “Zdravo da ste” iz Banja Luke i “Biro za ljuska prava” iz Tuzle implementira u još osam gradova u BiH gdje se usvajaju akcioni planovi kroz koje će se uspostaviti mjere koje su stručnjaci iz raznih oblasti vezanih za dječiju zaštitu i zaštitu djece u kontaktu sa pravosuđem, uvesti u sistem.