KATEGORIJA: Ostalo | 09.03.2012

Marie-Pierre Poirier s Nikšićem: Unaprijediti zakone iz oblasti maloljetničke pravde

Socijalna i zdravstvena zaštita djece, inkluzija, imunizacija i maloljetnička pravda bile su osnovne teme o kojima su regionalna direktorica UNICEF-a za Srednju i Istočnu Europu te Zajednicu neovisnih država Marie-Pierre Poirier i predstavnica  UNICEF-a za BiH Florence Bauer u petak razgovarale sa premijerom Federacije BiH.

Premijer Nikšić  informirao je direktoricu  Marie-Pierre Poirier o aktivnostima njegove vlade i resornih ministarstava.

„U Vladi smo se opredijelili da se više fokusiramo na pitanja maloljetničkog pravosuđa kroz intersektorsku saradnju. Trenutno se bavimo pitanjem smještaja za maloljetnike koji su već bili u sukobu sa zakonom i registrirani su kao počinioci krivičnih djela“, kazao je Nikšić te izrazio nadu da će to ubrzati i unaprijediti sam proces donošenja zakonske regulative iz oblasti maloljetničkog pravosuđa uz uključivanje UNICEF-ovih stručnjaka u interresornoj grupi.

Marie-Pierre Poirier kazala je kako je jedan od razloga njene posjete BiH da se pronađu inovativna rješenja koja bi mogla unaprijediti zaštitu djece ne samo u BiH, već da se uspješni modeli primijene i u drugim zemljama. Nikšiću je ponudila svu potrebnu podršku za izradu projekata i njihovo apliciranje fondovima Europske unije.

„UNICEF će podržati i pomoći vam pri apliciranju na fondove EU za sve projekte koji doprinose boljoj zaštiti prava djece u BiH. Spremni smo pružiti vam stručnu podršku kako u samoj izradi kvalitetnih projekata, tako i u apliciranju. Očekujemo da ćete i vi iskoristiti svoje mogućnosto da se obezbijede sredstva za nastavak projekta Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije (SPIS) koji se do sada pokazao veoma korisnim, i bilo bi šteta da se ne nastavi provoditi“, kazala je Marie-Pierre Poirier.