KATEGORIJA: Ostalo | 03.04.2012

Sa želja na djela: Višegradskim osnovcima potrebna je nova školska oprema

Učenice i učenici Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Višegrada prezentirali su predstavnicima lokalne zajednice i institucija zaduženih za dječiju zaštitu i inkluziju projekat kojim žele svoju školu učiniti ljepšim i poticajnijim mjestom.

„Djeca su se angažovala i kroz anketiranje vršnjaka ocijenili da pored brojnih problema koje je teže riješiti, kroz ovaj projekat ponude rješenje kako nabavkom savremene opreme unaprijediti ukupan nastavni proces“, kazala je Mira Stojanović, nastavnica pedagogije i psihologije koja je koordinirala rad grupe mladih aktivista  „Osmijeh“

„Našoj školi je potrebno grijanje u fiskulturnoj sali, imamo problem WC-a koji treba renovirati, potreban nam je novi učionički namještaj te nabavka savremenih nastavnih sredstava i sportske opreme“, kazala su djeca na prezentaciji projekta za koji očekuju podršku.

„Kroz rad u grupi i ovu prezentaciju naučili smo kako možemo svoje ideje pretvoriti u konkretan projekat i prezentovati ga onima koji nam mogu pomoći u njegovom ostvarivanju“, kazao je Radomir Zeković, učenik koji je učestvovao u radu grupe mladih aktivista i prezentaciji projekta.

U sklopu UNICEF-ovog projekta „Podrška dječijim inicijativama – izgradnja mira i tolerancije“ kojeg podržava kompanija mTel a na terenu pod motom “Sa zida dječijih želja na djela” provodi Udruženje „Genesis project“ djeca iz 10 opština iz BiH kandidirala su 16 inicijativa za rješavanje problema koje su kroz rad PAR grupa (participaciono akciono istraživanje) izdvojili kao najprioritetnije.

„Zahvaljujemo se kompaniji mTel na podršci ovom projektu i činjenici da su se prepoznavanjem dječijih potreba i uključivanjem u njihovo ispunjavanje pokazali kao istinski prijatelji djece“, kazala je Nineta Popović iz UNICEF-a, čestitala djeci na izvrsnoj prezentaciji i poručila im da nastave koristiti naučeno kroz rad u PAR grupi i od nadležnih traže ostvarivanje svojih prava.