KATEGORIJA: Ostalo | 23.11.2012

Sa zida želja na djela: Predstavljeni rezultati akcije kompanije mTel i UNICEF-a

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta UNICEF i kompanija mTel predstavili su u petak u Sarajevu rezultate akcije “Sa zida dječijih želja na djela” kroz koji su ispunjene dječije želje u deset općina u BiH.Djeca općina Novi Travnik, Sanski Most, Novi Grad Sarajevo, Višegrad, Stolac, Bileća, Livno, Laktaši, Novi Grad i Kotor Varoš najprije su imala priliku zapisivati svoje želje na „Zid dječijih želja“, nakon čega su izdvojili one koje su kroz vršnjačke grupe na brojnim radionicama prepoznali kao najbitnije za sve njih, te ih na koncu predstavili na javnim prezentacijama od kojih je izabrano i realizirano 10 najboljih.

„Kroz projekat su ostvarene dječije želje koje su bile vrlo specifične i konkretne, i ticale su se dobrobiti sve djece. Djeca su zahtijevala obnovu WC-a, opremu za sportske aktivnosti, opremanje kabineta informatike, izgradnju prilaza djeci sa posebnim potrebama… Jedan od ključnih rezultata osim konkretnih projekata jeste direktno učešće djece u rješavanju njihovih problema u zajednici, i podizanje svijesti djece da aktivnim učešćem mogu mnogo toga promijeniti na bolje i naučila mnogo o svojim pravima“, kazala je na prezentaciji predstavnica UNICEF-a za BiH Florence Bauer.

„Podrškom ovom projektu kao kompanija smo potvrdili svoju stratešku opredijeljenost da poboljšavamo uslove za djecu u zajednici. Neopisivo je zadovoljstvo učestvovati u ispunjenju dijela dječijih želja“, kazala je glasnogovornica mTela Aida Halilović.

Kroz projekat „Sa zida želja na djela“ organizirano je 80 radionica o pravima djece te pripremi i prezentaciji projekata, djeca su na 10 prezentacija predstavnicima UNICEF-a, mTela i lokolne zajednice koja je također dijelom podržala dječije projekte predstavila svoje zamisli, a u sveku je direktno učestvovalo oko 160 djece.