KATEGORIJA: Ostalo | 29.12.2011

SPIS ide dalje: I u Velikoj Kladuši će se raditi na jačanju socijalne zaštite djece i inkluzije

Općina Velika Kladuša je jedna od deset općina u BiH koja je izabrana za realizaciju treće faze SPIS programa-Program jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH. SPIS program financijski podržavaju Delegacija EU i UNICEF. S tim u vezi bila je i  posjeta predstavnika UNICEF-a Općini Velika Kladuša gdje su se sastali sa općinskim načelnikom Admilom Mulalićem i njegovim saradnicima. Sastanku je prisustvovala i direktorica Centra za socijalni rad Velika Kladuša Emira Veljačić.

„Osnovni cilj programa je da se unaprijede sistemi socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti, radeći na jačanju okvira javnih politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije, te izgradnji kapaciteta pružalaca usluga, vodeći računa naročito u primjeni pristupa zasnovanih na ljudskim pravima i potrebama“ izjavila je voditeljica programa socijalne politike Selma Turkić.

U ime Općine Velika Kladuša načelnik Mulalić prihvatio je učešće u ovom programu istaknuvši da je Velika Kladuša – „Grad mladih“ te je kaao kako općina Velika Kladuša godišnje iz svog budžeta velika sredstva izdvaja za djecu i mlade kroz razne vidove pomoći, realizaciju projekata, stipendije, prijevoz učenika i drugo. Načelnik Mulalić izrazio je i svoje nezadovoljstvo odnosom viših organa vlasti prema ovoj Općini naglašavajući da se kantonalni i federalni organi vlasti „maćehinski“ ponašaju prema Općini i njenim mladima.
Na sastanku su dogovorene i početne aktivnosti na provedbi SPIS programa, a prva je formiranje Općinskog upravnog odbora Projekta Općine Velika Kladuša u čijem sastavu će pored uposlenika Općinskog organa uprave biti i predstavnik policije, organa starateljstva i Doma zdravlja. (www.velikakladusa.gov.ba)