KATEGORIJA: Novosti , Svako dijete treba porodicu | 09.12.2017

SVAKO DIJETE TREBA PORODICU: Prezentovani rezultati edukacije profesionalaca i hranitelja iz oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH

U sklopu projekta „Svako dijete treba porodicu“ Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF BiH i Europske unije, te u saradnji sa SOS Dječijim selima BiH, je organizovalo konferenciju na temu Podrška razvoju sistema hraniteljstva u FBiH. U sklopu konferencije dodijeljeni su certifikati za 23 trenera koji su završili PRIDE obuku, te postali međunarodno certificirani edukatori u oblasti hraniteljstva. Pored njih, 90 hranitelja je prošlo obuku, te su osnaženi i ojačani za pružanje kvalitetnog hraniteljstva.

Hraniteljstvo predstavlja kratkoročni smještaj djeteta u porodičnom okruženju, dok se ne nađe trajno rješenje za smještaj djeteta. Dok pri usvajanju dijete postaje dio porodice, u hraniteljstvu može biti vrlo kratko i u urgentnim situacijama, te specijalizirano za djecu sa poteškoćama u razvoju. Tokom boravka u hraniteljskim porodicama potencira se kontakt sa biološkim roditeljima. Centar za socijalni rad provjerava da li porodica ispunjava sve uslove za hraniteljstvo, te da li su svi kriteriji za hraniteljstvo ispunjeni. Zakon o hraniteljstvu je usvojen u februaru 2017 godine, a sa primjenom počinje početkom 2018 godine.

U sklopu konferencije prisutnim trenerima i partnerima projekta „Svako dijete treba porodicu“ obratio se Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politke koji je istakao da je Ministarstvo vlasnik licence međunarodno priznatog modela PRIDE koja će pružiti standard i kvalitet u provođenju edukacije hranitelja, ali i sveobuhvatan materijal i alate za procjenu hraniteljskih porodica.

„Hraniteljstvo je značajno pitanje kojem smo posvetili jako puno pažnje i ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti sa zalaganjem i radom. PRIDE je model koji služi u svrhu podrške hraniteljskim porodicama. Cilj je ojačati kvalitet usluge hraniteljstva, te osigurati standarde i strukture u okviru zakonskih normativa i međunarodnih standarda, te ih pripremiti u cilju potpune pružanja podrške djeci i ostalim korisnicima koji ovaj oblik podrške pruža“, izjavio je federalni ministar rada u socijalne politike FBiH Vesko Drljača.

Unicef je pružio sveobuhvatnu podršku projektu „Svako dijete treba porodicu“, te su izrazili da usvajanje zakona o hraniteljstvu predstavlja preokret za cjelokupan sistem brige o djetetu u BiH.

„Nakon usvajanja zakona su napravljeni jako bitni koraci u operacionalizaciji, te provođenju u praksi priprema za hraniteljstvo. Prvi put imamo sveobuhvatan, standardizovan, cjelovit i organizovan trening, koji je u skladu sa međunarodnim standardima, a koji se zasniva na kompetencijama. Na ovaj način smo obučili trenere koji će kasnije raditi sa hraniteljima i usvojiteljima“, istakla je predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan.

„Želim se zahvaliti ministarstvu na zalaganju, EU na finansijskoj pomoći, partnerima projekta SOS Dječija sela i HHC, ali i svim trenerima koji će ostvariti veliki utjecaj na živote djece i na tome im se posebno zahvaljujem“,dodala je Geeta Narayan.

Europska unija u BiH je donator cjelokupnog UNICEF programa „Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica“ u sklopu koje se vršila edukacija profesionalca i hranitelja. Program se provodi u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, te partnerskim organizacijama SOS Dječija sela BiH i Hope and Homes for Children BiH.

„Ja sam ponosan, te u ime SOS Dječijih sela želim izraziti zadovoljstvo da smo u periodu u samo osam mjeseci postigli veliki uspjeh. SOS Dječija sela rade kao partneri, te je na nama da pripremimo plan i program rada, a na kraju ćemo pokušati da podstaknemo hraniteljske porodice da formiraju asocijaciju hranitelja na području FBiH. Raduje nas interes koji su pokazali potencijalni hranitelji, te nas raduje činjenica da smo u sklopu ovog ciklusa uspjeli da motivišemo ljude da postanu hranitelji. A svi oni koji žele da saznaju više informacija potrebno je da se jave u najbliži Centar za socijalni rad gdje će dobiti sve detaljne potrebne informacije o hraniteljstvu“, izjavio je Amir Omanović, nacionalni direktor SOS Dječijih sela BiH.

Hope and Homes for Children koji su partneri projekta „Svako dijete treba porodicu“ u proteklih osam mjeseci dali su svoj izuzetan doprinos u podršci projektu, ali i samom sprovođenju PRIDE obuke.

„Ono što se dešavalo od juna do danas dio je jednog velikog trogodišnjeg projekta. Mi smo ostvarili jedan djelić sprovođenjem ove aktivnosti, ali nas čeka još jako puno rada. Sve u službi i interesu djeteta.“, izjavila je Anisija Radenković, direktorica Hope and Homes for Children u BiH.

U sklopu konferencije prezentovali su se rezultati provedene edukacije profesionalaca i hranitelja iz oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH koja je provedena u periodu od juna do decembra 2017 godine. Sama edukacija će pružiti mogućnosti profesionalcima i institucijama koji brinu o djeci da obezbijede standardiziran, konzistentan i strukturiran okvir kako za procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija, te unapređenja pružanja usluga hraniteljstva i kontinuirani profesionalni razvoj hranitelja.

Program PRIDE obuke je koncipiran na razvoju kompentencija zaštite i odgoja djeteta, zadovoljavanje razvojnih potreba djeteta, te bavljenja zastojima u razvoju, pružanju podrške uspostavljanju i održavanju odnosa djeteta i njegove porodice, vezivanje djeteta za siguran, brižan i životno trajan odnos, te rad u stručnom timu.

Edin Trebinjac, jedan od certificiranih PRIDE trenera je istakao da je ovaj program promijenio njegov način o roditeljstvu, te naglasio kako je potrebno organizovati i dodatnu edukaciju za uposlene u centrima za socijalni rad.

„Iako su treneri koji su prošli obuku profesionalci, PRIDE obuka nam je dala nove smjernice za daljnji rad. Veliko zadovoljstvo mi predstavlja to što su upravo hranitelji prepoznali rad same edukacije i smatraju je izuzetno korisnom“, izjavio je PRIDE trener Edin Trebinjac.