KATEGORIJA: Ostalo | 16.11.2012

Trening za stručnjake dječije zastite: Zajedničkim odgovorom na nasilje nad djecom

Stručnjaci iz oblasti socijalne i dječije zaštite iz Gacka, Mrkonjić Grada, Bileće, Kotor Varoši i Višegrada učestvovali su juče i danas na treningu o zaštiti djece od nasilja i primjeni referealnih mehanizama. Trening je organizovan na Jahorini kao dio višegodišnjeg programa „Jačanje socijalne zaštite i inkluzije (SPIS) u BiH“ uz podršku UNICEF-a i Evropske unije.

„Nasilje nad djecom prisutan je problem, i problem je koji je prepoznat u okviru opštinskih odbora SPIS-a kako u aktuelnoj tako i u ranijim fazama. Cilj ove i sličnih radionica je da se dođe do rješenja kako da se najbolje pomogne djetetu, kako kroz prevenciju kao najbitniji segment, tako i kad se slučaj već desi. Često se desi da dijete koje je već preživjelo određenu traumu i nasilje, kasnije kroz sistem bude dodatno traumatiziranoprolazeći kroz sistem“, kazao je Ljubo Lepir, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Dodao je kako i čak kad postoje adekvatni zakoni, oni sami po sebi ne mogu riješiti problem.

„Zakoni profesionalcima uključenim u dječiju zaštitu omogućavaju okvir unutar kojeg mogu djelovati, a sve ostalo je opet na njima. SPIS je pokazao kako međusektoralnom saradnjom različitih aktera unutar lokalne zajednice riješiti brojne probleme, s obzirom da su profesionalci u lokalnoj zajednici ti koji su u direktnom kontaktu sa djecom“, dodao je Lepir.

Trening održan u organizaciji partnerske “Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) između ostalog je obuhvatio pravni okvir za borbu protiv nasilja u porodici, porodične odnose, temu zanemarivanja i zlostavljanja djece, rodne zasnovanosti te ulogu i nadležnosti institucija sistema u slučajevima nasilja nad djecom.

Projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini” zajednički je projekat EU i UNICEF-a.Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona eura. Cilj projekta je da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.