KATEGORIJA: Novosti | 23.08.2017

UNAPREĐENJE RANOG RASTA I RAZVOJA: Odgojno-obrazovni radnici učili o najnovijim naučnim saznanjima i primjeni naučnih tehnika za rad s djecom

Najnovija naučna saznanja i primjena naučnih taktika, kao i najnovije tehnike u radu sa djecom sa naglaskom na djecu sa poteškoćama bile su neke od tema trodnevnog “Uvodnog treninga za unapređenje ranog rasta i razvoja za odgojno-obrazovne radnike” održanog u Sarajevu u organizaciji UNICEF-a BiH, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Javne ustanove “Djeca Sarajeva” i uz stručnu podršku “Udruženja EDUS – Edukacija za sve”.

Kvaliteta u obrazovanju, uključujući i predškolsko, ne mjeri se samo prisustvom, nego i učešćem. Da bi djeca istinski učila, odnosno učestvovala u procesu obrazovanja potrebno je razmišljanje o dobroj praksi, na koji način da se indivizualizira odnosno da se izdiferencira i razumije razvoj djeteta koji je različit. Kako to ne bi bilo prepušteno pojedincu, i kako bi ta praksa bila na nivou naučno dokazanih tehnika i taktika učenja i podučavanja mi smo dali priliku odgajateljima iz Sarajeva i određenom dijelu učitelja da kroz trodnevnu radionicu uče o najnovijim tehnikama u radu sa svom djecom sa naglaskom na djecu sa poteškoćama”, kaže Sanja Kabil, voditeljica programa obrazovanja u UNICEF-u BiH dodajući kako se nada da će sva nova saznanja polaznicima i polaznicima “koristiti u radu da poboljšaju svoju praksu, ali istovremeno da će sistem kroz izradu podzakonskih akata i pravilnika uvrstiti program stručnog usavršavanja odgajatelja za rad za djecom s poteškoćama u razvoju”.

Stručna savjetnica u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS Nihada Čolić ističe kako je saradnja ovog Ministarstva, UNICEF-a, JU ‘Djeca Sarajeva’ i EDUS-a od izuzetne važnosti što će se, uvjerena je, sigurno vidjeti već u evaluacijama:

Praktična iskustva koja su stekli ova tri dana su od ogromnog značaja za njih i to će se moći odmah primijeniti. Mnogi od polaznica i polaznika ne kriju svoje zadovoljstvo i nadu da je ovo samo početak i da je neophodno da idemo dalje. Lično sam zadovoljna radionicom, imam već odlične povratne informacije”, kaže Nihada Čolić dodajući kako posebno bitnim smatra to što “trening podrazumijeva praktična iskustva, razmjenu praktičnih iskustava, konkretne primjere s kojima se može sresti u predškolskim ustanovama”.

Jako je važno da su i učitelji iz osnovnih škola uključeni u ovaj proces i u narednom periodu također ne bismo trebali odvojeno raditi jer to je jedna veza koja ako se prekine gubi smisao. Cilj ministarstva jeste stručno usavršavanje na čemu će se sistematičnije raditi jer je potreba ogromna i to ne jednom-dva puta godišnje, ovo bi trebalo biti sigurno na dvomjesečnom nivou”, dodaje Nihada Čolić.

 

Jasmina Čongo, V.D. direktorica JU “Djeca Sarajeva” kaže kako ova Ustanova ima odličnu saradnju s UNICEF-om već duži niz godina:

Mogu reći da je ovo možda jedan od najvažnijih zajedničkih projekata iz razloga što se radi u partnerstvu naše ustanove, UNICEF-a, Ministarstva obrazovanja i EDUS-a. Ono što je bitno u radu svih nas jeste da smo prevazišli teoriju da smo završetkom fakulteta završili i sa stručnim usavršavanjem, vidjeli smo da se ljudi moraju kontinuirano usavršavati, tako da je ovo jedan odličan primjer stručnog usavršavanja kadra u našoj Ustanovi, kao i učiteljica i učitelja jer djeca iz šeste godine idu u prvi razred pa je dobro da postoji ta veza”, kaže Jasmina Čongo dodajući kako smatra da je ovaj trening od neprocjenjive vrijednosti:

Nadam se da će se obuka nastaviti i dalje i da će ljudi sve ovo moći u praksi primjenjivati, te da će ova vrsta kolektivnog stručnog usavršavanja ući u sistem i biti redovna jer vi ako educirate čovjeka jednom u pet godina, tu nema velikog efekta. Posebno sam sretna što je akcenat na ranom razvoju i detekciji, jer znamo koliko je bitna rana intervencija, i koliko je bitno da u vrtiću boravi što više djece generalno, jer ako dijete nije u vrtiću mi ne znamo ima li razvojne poteškoće niti na vrijeme možemo reagirati”, dodaje Jasmina Čongo.

Važnost ostvarene saradnje i samog treninga ističe i Nirvana Pištoljević, direktorica EDUS-a:

Uz odgajateljice i odgajatelje na treningu imamo i učiteljice i učitelje iz osnovnih škola tako da možemo da propratimo jedan cijeli period, najbitniji period u razvoju čovjeka – od začeća do osme godine, tako da možemoreći da smo obuhvatili taj dragocjeni period. Na ovom treningu radimo na tome kako unaprijediti taj period, kako ga zaštititi, omogućiti djeci da ostvare svoj puni potencijal i kako modificirati rad sa djecom da što više uključimo i djecu s poteškoćama i razvojnim kašnjenjima tako da mogu da budu dio grupe, da napreduju i što ranije se uključe u neki vid rada da bi poslije mogli da napreduju u školstvu”, kaže Nirvana Pištoljević.

Na uvodnom treningu smo obradili razne tematske oblasti kao što su razvoj mozga, radilo se na tome da svi možemo da dobro razumijemo činjenicu da je to jedan multidisciplinaran pristup, da se na primjer govor ne razvija odvojeno od motorike, da je to sve zajedno, da moramo da znamo da stimulišemo svih pet razvojnih oblasti, da mi svi moramo biti multidisciplinarni naučnici. Također se mnogo govorilo i o najnovijim naučnim saznanjima, i o primjenama naučnih taktika za menadžment, motivaciju djece, za rad sa djecom u grupi, za motivisanje i uključenje djece sa poteškoćama…, nekih šest naučno dokazanih i validnih metodika u radu sa djecom koje se primjenjuju u svijetu, što je možda i najbitniji dio treninga”, pojašnjava Nirvana Pištoljević.