KATEGORIJA: Ostalo | 25.04.2012

U Media Centru promocija avanturističke igrice “Potraga za blagom BiH”

U Media Centru u Sarajevu u petak će biti predstavljena igrica za djecu i odrasle „Potraga za blagom Bosne i Hercegovine“, kojom se promoviše kulturno-istorijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine. Igrica je nastala u sklopu kampanje za promjenu ponašanja, u sklopu Programa MDGF Kultura za razvoj, koju je proveo UNICEF, kao odgovor na rezultate istraživanja među djecom i odraslima, provedenog u sklopu programa, a koje je pokazalo visok nivo predrasuda i neznanja o drugom i drugačijem.

Radi se o svojevrsnom putovanju kroz dijelove naše zajedničke istorije, gdje se junaci igre slučajno upuštaju u avanturu kroz koju sazrijevaju i mijenjaju poglede o životnim vrijednostima. Koristeći znanje, snalažljivost i istrajnost, oni se upoznaju sa kulturno-istorijskim naslijeđem svoje zemlje na neuobičajen, zabavan, a ponekad i opasan način.

Program MDGF – Kultura za razvoj, koji od januara 2009. godine zajedno provode Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Federalno ministarstvo kulture i sporta, te UNDP, UNESCO i UNICEF.

Program je finansiran sredstvima Vlade Kraljevine Španije putem Fonda za dostizanje milenijumskih ciljeva, a projekat je provela Fondacija Jedan svijet – platforma za jugoistočnu Evropu.