KATEGORIJA: Novosti | 25.09.2014

UNICEF BiH POLITIČARIMA: Ne zaboravite dječija prava, potrebe i prioritete!

UNICEF poziva sve političke partije i kandidate, da u predizborne debate uključe i društvena pitanja koja se tiču dječijih prava, da motivišu kandidate da se posvete i dobrobiti djece, stoji u otvorenom pismu koje je političkim partijama u BiH uputio Dr. Ayman Abu Laban, predstavnik UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Uz pismo su partijama dostavljeni i rezultati istraživanja o očekivanjima od političkih partija, koje je UNICEF BiH proveo među reprezentativnim uzorkom – djecom od 12 do 18 godina starosti iz cijele Bosne i Hercegovine. Istraživanje je putem fokus grupa provedeno i među posebno ugroženim grupama djece, poput djece bez roditeljskog staranja, djece sa teškoćama u razvoju i romske djece.

“Uloga UNICEF-a je biti “glas djece  i nadamo se da će vam ovo istraživanje omogućiti pristup gledištima i očekivanjima djece, te pomoći u definisanju i oblikovanju političkih programa u skladu sa tim očekivanjima. Dječije potrebe i prioriteti o kojima govore u potpunom su skladu sa njihovim pravima. Vjerujemo da ćete prepoznati zbog čega smo zabrinuti za situaciju djece u BiH, kao i da ćete pomoći da se njihov glas čuje tokom i nakon izborne kampanje”, stoji u pismu predstavnika UNICEF-a za BiH Dr. Aymana Abu Labana  upućenom političkim partijama.

Dr. Ayman Abu Laban

Dr. Ayman Abu Laban

Prema nekim od rezultata istraživanja, očekivanja djece od političara u najvećoj mjeri se tiču sprečavanja diskriminacije, nasilja, obezbjeđenja kvalitetnog i besplatnog školovanja i zdravstvenih usluga. Posebno je alarmantno da su neka od ispitane djece kao najveći problem navela nedostatak hrane.

Predstavnici političkih partija, pozvani su da fokus budućih politika usmjere na obezbjeđenje resursa neophodnih za ostvarivanje prava svakog djeteta na zdravstvenu, dječiju i socijalnu zaštitu i obrazovanje. Ayman Abu Laban političare je u pismu podsjetio i na Konvenciju o pravima djeteta, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 1993.g.:

“Od vlasti se očekuje da djeci, budućim glasačima, omoguće prostor i vrijeme za izražavanje stavova i očekivanja od političkih partija i lidera. Iako, kao članovi društva djeca također imaju očekivanja od vlasti, evidentno je da se njihov glas rijetko čuje, pošto ne glasaju na izborima. Od ratifikacije Konvencije o pravima djeteta, postignut je značajan napredak, međutim prava i mišljenja djece još uvijek nisu dobila svu neophodnu pažnju”, upozorio je predstavnik UNICEF-a za BiH.

 

 

Prezentacija najvažnijih rezultata istraživanja provedenog među djecom od 12 do 18 godina iz cijele BiH dostupna je na linku: http://www.unicef.org/bih/ba/prezentacija_BiH.pdf

Kompletno Istraživanje dostupno je na: http://www.unicef.org/bih/ba/Shvatite_nas_ozbiljno_2014.pdf