KATEGORIJA: Ostalo | 23.11.2012

UNICEF BiH uz Međunarodni dan djeteta 2012. podržava niz događaja fokusiranih na prava djeteta

Slijedeći nedavne Preporuke Komiteta za prava djeteta Bosni i Hercegovini, UNICEF sa partnerima obilježava Međunarodni dan djeteta nizom događanja i aktivnosti fokurisanih na promociju prava djeteta i pravičnost kroz posebnu pažnju usmjerenu na najrnjivije i isključene kategorije djece.

„Danu 20. novembra posvećujemo posebnu pažnju, zajedno sa našim partnerima, donosiocima odluka, prijateljima i javnošću, jer prava djece treba uzeti u obzir u svakoj odluci i svakoj aktivnosti, posebno u kontekstu krize.“- izjavila je predstavnica UNICEF-a u BiH, Florence Bauer.

Komitet za prava djeteta prepoznaje obrazovanje kao jedan od glavnih prioriteta koje treba rješavati u Bosni i Hercegovini. „Preporuke Komiteta daju dobru osnovu za unapređenje obrazovnog sistema s ciljem stvaranja inkluzivnih i interkulturalnih škola koje će pružiti najbolje moguće okruženje za učenje, njegovanje različitosti i jednakih mogućnosti za djecu iz različitih etničkih grupa“, kazala je gđa Bauer. Još jedna bitna preporuka je jačanje porodičnog umjesto institucionalnog smještaja djece bez roditeljske skrbi. Usklađivanje sistema socijalne zaštite i socijalnih naknada u cijeloj zemlji je jedna od najnaglašenijih preporuka uz nastojanje da se poboljša zaštita djece s poteškoćama u razvoju.

„Znajući da djeca s poteškoćama trebaju posebnu njegu i dodatnu podršku, od države se očekuje unapređenje zaštitničkog okruženja za takvu djecu koje će im omogućiti razvoj njihovog punog potencijala i podržati njihove roditelje i porodice kroz pružanje adekvatnih usluga“ naglasila je predstavnica UNICEF-a.

 

UNICEF nastavlja rad sa velikim brojem partnera uključujući vlast na svim nivoima, civilno društvo, medijske institucije kao i djecu, porodice i zajednice s ciljem doprinosa implementaciji Konvencije o pravima djeteta. „Kroz zagovaranje, izgradnju kapaciteta, mobilizaciju, partnerstvo, širenje znanja i prikupljanje dokaza s posebnom pažnjom na najisključenijim kategorijama djece, UNICEF želi doprinijeti stvaranju svijeta u kojem će prava sve djece predstavljati uobičajeni dio svakodnevice“, dodala je predstavnica UNICEF-a.

Centralni događaj koji ove godine podržava UNICEF je Okrugli stol održan 20.11. u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ured ombudsmana i mreže nevladinih organizacija „Snažniji glas za djecu“ na kojem se razgovaralo o Preporukama Komiteta za prava djeteta Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je glavne vladine institucije i tijela odgovorna za provedbu preporuka Komiteta za prava djeteta a zaključci će biti predstavljeni široj javnosti i putem medija.

UNICEF je zajedno sa Institutom otvoreno društvo također podržao regionalnu konferenciju „Standardizacija romskog jezika u zemljama bivše Jugoslavije“ u organizaciji udruženja „Kali Sara – Crna Sara“ – Romski informativni centar i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Vijeća za nacionalne manjine Parlamentarne skupštine BiH koja je održana dana 19.11. Standardizacija romskog jezika ključna je za opstanak romskog jezika u regionu i njegovu institucionalizaciju i uključivanje u školske planove i programe u skladu sa Akcionim planom za obrazovne potrebe Roma i Prioritetima Dekade Roma 2005-2015.

Dana 19.11. vlada Brčko distrikta i UNICEF organizirali su radionicu o integriranom pristupu socijalnoj zaštiti i inkluziji djece za predstavnike nadležnih odjela i institucija distrikta. Cilj radionice je razmjena naučenog u toku provedbe programa „Jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ i iznalaženje modaliteta za širenje i promociju socijalne zaštite i inkluzije s ciljem osiguranja održive međusektorske saradnje.

Također u okviru sedmice djeteta Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je 19.11. predstavilo rezultate studije o anemiji u djece i budućih majki provedene u ovom entitetu uz podršku UNICEF-a. Ovom prilikom predstavnici RS izrazili su opredjeljenje za promociju prakse dojenja i kontinuirano unapređivanje prehrambenih praksi trudnica i djece u ranom djetinjstvu.

Sedmica završava predstavljanjem rezultata inicijative „Sa zida dječjih želja na djela“ provedene uz podršku kompanije m:tel. Djeca iz 10 općina iz cijele zemlje dobila su podršku za ispunjavanje konkretnih potreba koje su prepoznali unutar svojih zajednica ili škola. Rezultati su vidljivi i ohrabrujući – od obnovljenih školskih prostorija do nove sportske opreme i promotivnih akcija s ciljem podizanja svijesti o pravima djece.