KATEGORIJA: Ostalo | 06.07.2012

UNICEF podržava opštine u povećanju obuhvata predškolskim odgojem

UNICEF u Bosni  i Hercegovini u saradnji sa nadležnim ministarstvima obrazovanja, te Ministarstvom civilnih poslova BiH, organizira svečanu dodjelu čekova za projekte izabrane u okviru javnog poziva upućenog opštinama u okviru inicijative Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje”. Ceremonija će se održati u hotelu “Bristol” u Sarajevu, 10. Jula 2012.g. u 12:00 sati.
Ceremoniji će, pored predstavnika UNICEF-a i nagrađenih 12 opština/općina, prisustvovati i članovi komisije, koja je po strogo određenim kriterijima odabrala projekte, koji će biti sufinansirani. Na javni poziv, upućen u februaru ove godine, javilo se 65 opština/općina, a kriterije za sufinanciranje projekta u iznosima do 50.000 KM je ispunilo njih 12.

Javni poziv općinama/opštinama za prijavu projekata, imao je za cilj povećanje obuhvata djece uzrasta 3-6 godina predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem. Ova inicijativa predstavlja napore UNICEF-a i partnera u vlasti da se poboljšaju mogućnosti djece u BiH za odgoj/vaspitanje i obrazovanje u ranom djetinjstvu.

Procjene o pohađanju predškolskog obrazovanja pokazuju da u BiH tek oko 10% djece pohađa predškolsko obrazovanje,  uglavnom u urbanim područjima, što je najniža stopa među susjednim zemljama (u odnosu na Hrvatsku i Srbiju sa oko 45%, Makedoniju sa 23% i daleko ispod OECD prosjeka od 77%).

Predstavnici nagrađenih opština i UNICEF-a biće dostupni za izjave medijima od 11,45 do 12:00.