KATEGORIJA: Novosti | 08.02.2017

VALIDACIJSKA RADIONICA: Utvrđivanjem stanja prava djece s poteškoćama i/ili invaliditetom do unapređenja planiranja, politika, legislative i pružanja servisa

U Sarajevu je održana validacijska radionica za “Situacionu analizu o stanju prava djece sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom”.

Predstavnice i predstavnici nevladinih organizacija iz BiH koji rade u ovoj oblasti nakon prezentacije nacrta Situacione analize imali priliku sa ostalim akterima iz oblasti dječije zaštite te međunarodnom eksperticom UNICEF-a Paulom Hunt razmjeniti iskustva, prodiskutovati o nacrtu kao i o Akcionom planu za unapređenje statusa djece sa poteškoćama urazvoju i/ili invaliditetom u BiH. Diskutovalo se i o koordinaciji nevladinih organizacija koje rade u oblasti prava djece sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom te se govorilo o tome koji su konkretni naredni koraci u jačanju te koordinacije.

“U ovom procesu je bitno da aktivnosti koje provodi nevladin sektor budu dio svakodnevnog života, i zbog toga je jako bitno čuti prije svega vaš glas, i glas djece u čije ime mi ne možemo govoriti, ali zato želimo o svemu čuti od vas”,kazala je u uvodu ekspertica UNICEF-a Paula Hunt.

Cilj “Situacione analize” je identificiranje statusa prava djece s poteškoćama u BiH kroz različite metode, uključujući i diskusije kroz fokus grupe s djecom i roditeljima, intervjue sa predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija. U izradi dokumenta učestvuje više od 50 interesnih grupa uključujući djecu, roditelje vladine i nevladine organizacije, međunarodne organizacije i druge aktere. Rezultat će biti slika stanja prava djece s poteškoćama u BiH u vezi sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom u BiH i Konvencijom o pravima djeteta, što će ubuduće doprinijeti unapređenju planiranja, politika, legislative i pružanja servisa u BiH.

“Želimo čuti vaša razmišljanja i dobiti povratne informacije, da čujemo vaša iskustva i s vama podijelimo iskustva UNICEF-a kako iz BiH tako i iz cijelog svijeta, a sve kako bismo radili na zajedničkom cilju. Računamo na vas koji ste aktivni u ovoj oblasti da doprinesete izradi analize, i u budućnosti računamo na još jače partnerstvo i nastavak saradnje kako bismo jedni druge podržali da uradimo više za djecu s poteškoćama”, kazala je Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a za BiH.

UNICEF je inicirao izradu “Situacione analize o stanju prava djece sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom” kroz zajednički EU-UNICEF regionalni projekat “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djecesa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”. Regionalna akcija ima za cilj promovisanje poštovanja ljudskihprava i veće efikasnosti i inkluzivnosti javnih službi za ranjive grupe – djecu žrtve nasilja i djecu s poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom, kroz jačanje civilnog društva i promovisanje saradnje u regionu proširenja.