KATEGORIJA: Ostalo | 29.03.2012

Veliki interes općina: Na UNICEF-ov poziv stiglo 65 prijava projekata!

UNICEF je prihvatio 65 prijava iz opština-općina primljenih po Javnom pozivu za programe povećanja obuhvata predškolskim obrazovanjem, sa naročitim naglaskom na ruralna područja i ugrožene porodice. Komisiju za ocjenu čini 16 predstavnika ministarstava obrazovanja na svim nivoima, Ministarstva civinih poslova, Brčko distrikta te predstavnici UNICEF-a.

Zbog velikog broja prijava koje su ušle u proces selekcije, Komisija će imati mjesec dana da ih ocijeni. Stoga se rezultati mogu očekivati u prvoj polovini maja/svibnja. UNICEF će podržati izabrane programe i sufinansirati do 80% njihove ukupne vrijednosti, ili do 50 hiljada KM.

Ciljevi ovog natječaja su da se poveća obuhvat djece između 3 i 6 godina predškolskim obrazovanjem, te da se stvore jednake prilike za predškolski odgoj-vaspitanje i obrazovanje za svu djecu.

U Bosni i Hercegovini tek oko 10% djece pohađa predškolsko obrazovanje, uglavnom u urbanim područjima, što je najniža stopa među susjednim zemljama (u odnosu na Hrvatsku i Srbiju sa oko 45%, Makedoniju sa 23% i daleko ispod OECD prosjeka od 77%).

Globalna istraživanja pokazuju da su predškolsko obrazovanje i odgoj jako važni kako bi se osigurao uspjeh djece u školi i najbolji početak u životu. Ekonomisti takodjer smatraju da investiranje u rani rast i razvoj daje najbolji povrat na ulaganje.