KATEGORIJA: Novosti | 05.12.2014

VJEŠTINE KOMUNICIRANJA: Održane radionice za članove komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju

U Sarajevu i Banja Luci su održane radionice na temu ‘Vještina komuniciranja’ za članove opštinskih/gradskih komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju (SPI) unutar projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ koji finansira Evropska unija iz IPA fondova, uz sufinansiranje i koordinaciju UNHCR-a zajedno sa sedam projektnih partnera, uključujući i UNICEF.

Članovi SPI komisija na dvodnevnoj radionici učili su o strateškom komuniciranju, odnosima s javnošću, odnosima sa medijima i javnim nastupima te vještinama prezentacije. Prvi dan radionice sa učesnicima su radili Tarik Jusić i Amela Odobašić koji su kroz prezentacije i vježbe prezentirali teme kao što su „Šta je strateško komuniciranje i kako se povezuje za institucionalnim ciljevima?“, „Šta je PR i zašto je važan?“, bilo je govora i o izradama i komunikacijskog plana, vrstama i strukturi javnih govora…

Drugi dan su s učesnicima radili Dženana Alađuz i Aleksandar Hršum a fokus je stavljen na odnose s medijima i javne nastupe. Na dijelu radionice kojem smo prisustvovali, Aleksandar Hršum je sa učesnicima podijelio dio bogatog iskustva rada na TV-u i vođenja dijaloških emisija, istaknuvši značaj javnog nastupa, dobre pripreme za javni nastuo kao i samog izgleda na javnom nastupu. Održana je i vježba ponašanja pred kamerom.

„Radionica nam je vrlo korisna i naučili smo mnogo bitnih stvari i kako da se postavimo u određenim situacijama te na najbolji način medijima i javnosti predstavimo ono što radimo kao i da prevaziđemo sve eventualne poteškoće u komunikaciji“, kaže nam Ivana Vuković, učesnica radionice iz Centra za socijalni rad Foča. Što se tiče ukupnog Projekta, Ivana Vuković kaže kako smatra da će biti koristan za lokalnu zajednicu u cjelini, kao i za CSR i njegove korisnike.

„Kroz poboljšanje uslova u kojima radi naš Centar za socijalni rad bićemo u mogućnosti i ponuditi kvalitetnije usluge a sve u cilju što boljeg kvaliteta života naših korisnika“, dodala je.

Projektom kao i radionicom zadovoljan je i Marinko Kelavić, član SPI komisije iz općine Maglaj:

„Posebno me raduje što su ljudi iz različitih sektora na jednom mjestu tako da svako iz svoje oblasti može doprinijeti u koordiniranim zajedničkim akcijama, posebno kada je u pitanju inkluzija“, kaže Kelavić podsjetivši kako je Maglaj jedna od općina teško pogođenih ratnim rušenjima kao i nedavnim poplavama te mu je zbog toga posebno drago da se kao takva našla u ovom Projektu.

„Kad je ukupan Projekat u pitanju, drago mi je i da se kroz komisije ističu kvalitete svakog ponaosob te smo grupe koja traže načini kako da određene probleme riješimo koristeći na najbolji način vlastita znanja i kapacitete, a ne grupe koje samo traže neku pomoć“, ističe Kelavić.

Član SPI komisije iz Živinica Avdan Đekić zadužen i za izbjegličko naselje Višća kaže kako je njegova općina jedna od ’embrija’ brige za izbjegličku i raseljeničku populaciju.

„Mi smo još 1994. godine pokrenuli proizvodnju krastavaca u Toplicama, imamo proizvodnju ribizli u Bašigovcima, Višća je isto ustanovljena 1994. godine i veliki broj stanovništva koje je došlo kao izbjeglice sada su na neki način stanovnici naše općine“, podjsjeća Đekić. Kaže kako očekuje pozitivne efekte od radionice i Projekta na koji će se, siguran je, nasloniti brojne postojeće kao i nove aktivnosti u narednom periodu.

Glavni cilj projekta je obezbjeđivanje trajnih rješenja za najugroženije porodice raseljenih lica, manjinskih povratnika i žena – žrtava rata, i to kroz timski rad i saradnju lokalnih vlasti, mjesnih zajednica, civilnog društva i projektnih partnera. Jedan od osnovnih zadataka je osnivanje timova na opštinskom nivou, sastavljenih od predstavnika opštinskih vlasti, organizacija civilnog društva  i partnerskih organizacija, koji će efikasno i transparentno identifikovati najugroženije porodice iz pomenutih kategorija, i kroz projektna sredstva obezbijediti konkretnu pomoć za njih.

Projekat  „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ koji finansira Evropska unija iz IPA fondova, uz sufinansiranje i koordinaciju UNHCR-a zajedno sa sedam projektnih partnera, uključujući i UNICEF.  Projektne aktivnosti se provode u 10 prioritetnih lokacija u BiH: Brčko Distrikt, Bijeljina, Bosanski Petrovac, Derventa, Foča, Gradiška, Maglaj, Mostar, Prijedor i Živinice.

Projekat ima slogan “Moje mjesto pod suncem” i osnovni cilj komponente koju sprovodi UNICEF u saradnji sa partnerima je osigurati podršku za najranjiviju djecu i njihove porodice kroz različite aktivnosti.