KATEGORIJA: Novosti | 25.02.2015

VRTIĆI ZA SVE: Povećati obuhvat i svijest o značaju predškolskog obrazovanja!

U BiH ove sedmice počinje kampanja “Vrtići za sve”, s ciljem povećavanja svijesti javnosti i donosilaca odluka o značaju predškolskog obrazovanja, obzirom da u BiH tek svako sedmo dijete pohađa programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kampanja je dio projekta “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje”, koji realizuje UNICEF u saradnji sa nadležnim institucijama, te uz podršku fondacije “Dubai cares”.

“Prema statističkim podacima, tek svako sedmo dijete u BiH ima pristup predškolskom obrazovanju, što je mnogo manje u poređenju sa drugim, čak i manje razvijenim zemljama. Mnoga istraživanja su potvrdila da je kvalitetno predškolsko obrazovanje veoma važno za razvoj djeteta, ali i za razvoj društva u cjelini”, rekao je predstavnik UNICEF-a u BiH Ayman Abulaban.

Ilustracijama i porukama kampanja naglašava ključne probleme u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH, nedostupnost predškolskih ustanova za djecu u ruralnim područjima, nepostojanje budžetske stavke i nerazumijevanje važnosti investicije u kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje, te nedostatak razumijevanja značaja ranog učenja za razvoj djeteta.

Sve ovo rezultuje činjenicom da tek jedno od sedmoro djece u BiH pohađa programe predškolskog odgoja i obrazovanja, te da sva djeca nemaju jednake mogućnosti za rano učenje i nisu jednako spremna za školu, saopšteno je iz UNICEF-a.

Projekat je proveden u saradnji sa nadležnim obrazovnim institucijama, a u prošloj godini omogućio je pristup predškolskim programima za više od 7.500 mališana širom BiH.

Posebna pažnja je posvećena djeci iz seoskih sredina, te iz ranjivih i manjiskih grupa, a i naredne aktivnosti koje podržava UNICEF imaju za cilj povećati pristup predškolskom odgoju i obrazovanju kroz sistemska i strateška rješenja.