KATEGORIJA: Novosti | 07.04.2015

VRTIĆI ZA SVE: “Predškolsko obrazovanje nije luksuz, predškolsko obrazovanje je pravo svakog djeteta i investicija u budućnost!”

Diskusijom predstavnika UNICEF-a, stručnog i nastavnog osoblja, predstavnika medija, studenata i roditelja održanom u zgradi UN-a u Sarajevu promovirana je kampanja ‘Vrtići za sve’ s ciljem da i nakon što je njen zvanični dio okončan kroz pridobijanje javne podrške uspostavljanju sistema kvalitetnog predškolskog obrazovanja. Diskutovano je o načinima na koje se mogu stvoriti uslovi u kojima bi predškolsko obrazovanje bilo dostupno svoj djeci.

“Predškolsko obrazovanje nije luksuz, djeca imaju pravo na predškolsko obrazovanje i obaveza svakog društva je da im omogući pristup. To nije ni trošak, već investicija u budućnost, jer je dokazano da djeca koja su pohađala predškolsku edukaciju, imaju bolje preduslove da budu bolji učenici u daljem toku školovanja”, kazao je predstavnik UNICEF-a za BiH Ayman Abulaban istaknuvši kako činjenica da samo 13 posto djece u BiH ima pristup predškolskom obrazovanju čini BiH daleko ispod evropskog prosjeka, gdje se obuhvat djece od 3 do 5 godina starosti predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem kreće između 80 i 100 posto.

“Predškolsko obrazovanje nije samo odgovornost jednog aktera ili nekoliko njih, niti odgovornost samo UNICEF-a, predškolsko obrazovanje je pitanje države, pitanje cjelokupnog sistema ali i svakog pojedincakoji kroz svoje aktivnosti treba da uradi sve na zagovaranju kvalitetnog predškolskog odgoja dostupnog svakom djetetu”, kazao je Abulaban.

Kampanja ‘Vrtići za sve’ dio je sveobuhvatnog projekta “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje” čiji je planirani obuhvat bio 7000 djece, ali kako je rečeno tokom diskusije na kraju je obuhvatio njih 7661, a više od 100 škola dobilo je pomoć u opremi i kroz stručno usavršavanje. Djeci je pruženo 300 sati predškolskog obrazovanja, što je dvostruko više od zakonskog minimuma Projekat “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje” realizira UNICEF u saradnji sa nadležnim institucijama, te uz podršku fondacije “Dubai cares”.

U diskusiji je bilo govora o stanju u vrtićima i potrebi unapređenja njihovih usluga, činjenici da veliki broj roditelja vrtiće percipira kao mjesta gdje ostavljaju djecu dok su na poslu a ne edukativne institucije, istaknuta je potreba rada na stručnom usavršavanju odgajatelja i drugog osoblja vrtića, bilo je govora o problemu pristupačnosti vrtića, cijenama i drugim problemima koji roditelje uz ostale probleme ne ohrabruju da djecu upisuju u vrtiće.

“Mi kao UNICEF možemo reći da će i u budućnosti predškolsko obrazovanje biti naš prioritet, stavićemo na raspolaganje sve svoje resurse kako bismo skupa s ostalim akterima radili na povećanju obuhvata, i što ne reći – da jednog dana možda obuhvat djece predškolskim obrazovanjem bude i 100 posto. Nadamo se da će se svi akteri također maksimalno uključiti kako bi se radilo na postizanju tog cilja”, poručio je Abulaban.