KATEGORIJA: Novosti , Sva prava za svako dijete | 08.12.2011

Zaštita djece bez roditeljskog staranja

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi Županije Posavske u Orašju organiziralo je u utorak 06.12. sastanak sa ravnateljima Centara za socijalni rad u Županiji Posavskoj. Među gostima sastanka bili su Tomislav Pupić, savjetnik federalnog ministra rada i socijalne politike te predstavnici Nevladinih organizacija UNICEF-a i HHC-a.

-Tema sastanka je bila prezentacija Akcionog plana za provedbu politike djece zaštite djece bez roditeljske skrbi i obitelji pod rizikom od razdvajanja u FBiH. Akcioni plan odnosi se na period 2012-2013. g. Dokument bi trebao biti usvojen od strane Vlade FBiH nakon čega će uslijediti izrada i usvajanje Akcionih planova na županijskim razinama gdje su već uvelike započele aktivnosti na izradi tog dokumenta. Glavni partneri u izradi dokumenta su nvo UNICEF i HHC (Hope Homes for Children BiH), doznajemo u županijskom Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike.

-Dokument u prvi plan stavlja dijete, prije svega se poštuje pravo djeteta da odrasta u obitelji, jer ako nije moguće da odrasta u svojoj biološkoj obitelji iz raznih razloga, onda mu dajmo zamjensku obitelj kroz usvajanje, udomiteljstvo ili drugi oblik. Mi nastojimo da djeca ne odrastaju u institucijama gdje je stotinu i više djece, a ako to i treba, da ih maksimalno bude do 12 djece. Ovim Akcionim planom govori se o maksimalnom broju od 40 djece bez roditeljskog staranja u jednoj instituciji. Jako puno se radi na prevenciji, na nastojanju da obitelj ostaje zajedno. Ovim se dokumentom načinje i pitanje posvojenje djece. Ja sam za to da ta procedura mora biti detaljna jer dajete život djeteta u nečije ruke i definitivno da država ima obaveze jer ona je ta koja zaštićuje dijete. Proces mora biti detaljan ali ovim Akcionim planom donose se određene aktivnosti kojima se unaprjeđuje i skraćuje ovaj proces, istaknula je nakon sastanka Anisija Radenković, direktorica nvo Hope Homes for Children BiH.

 

 

 

Posavina.org
07.12.2011.
Autor: Posavina.org